בטוח פה!

                                                

בטוח פה - אתר הביטוח שנותן לכם את כל המידע!

ביום יום שלנו, אנחנו משתמשים לא פעם במושג 'ביטוח', ובתחומים מגוונים כגון: ביטוח רכב, ביטוח דירה, ביטוח תאונות אישיות. אבל מה אנחנו באמת יודעים על ביטוח?  מה זה ביטוח?  ומדוע ביטוח כל כך מסובך?  צוות 'בטוח פה' כאן לכוון אתכם 🙂

מה זה ביטוח ?

בקצרה, הדין לא מגדיר את המושג 'ביטוח' בצורה חד משמעית, ולכן לא ברור אילו שירותים או מוצרים נכללים תחת הגדרה זו.

סעיף 1 של חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 קובע כי "חוזה ביטוח הוא חוזה בין מבטח לבין מבוטח המחייב את המבטח, בתמורה לדמי ביטוח, לשלם למבוטח (אתם) תגמולי ביטוח למוטב (לכם-המבוטחים) אם התרחש מקרה/אירוע ביטוחי!                                                                                                                                                             

אתם כבר מבינים פה, שלא מדובר בהגדרה פשוטה למושג 'ביטוח'… יחד עם זאת, החוק קבע מספר מאפיינים מזהים להגדרת חוזה הביטוח:

חוזה – ביטוח הוא למעשה חוזה בין שני צדדים (מיד ניתן עליהם את הדעת). לרוב מדובר בחוזה כתוב, אך ניתן להחשיב גם חוזה שנעשה בעל פה כביטוח.

פוליסת ביטוח – הנה מסמך בעל נוסח אחיד המכיל את פרטי ההתקשרות בין החברה המבטחת, לבין המבוטח, בה מפורטים התחייבויות הצדדים. 

מבטח ומבוטח – שני הצדדים להסכם הם מבטח ומבוטח.  מבטח הוא מי שיש לו רישיון לפעול כמבטח (לדוגמא, חברת ביטוח) על ידי רשות שוק ההון.

דמי ביטוח – דמי ביטוח הם התשלום אותו גובה המבטח (חברת הביטוח) בעבור השירות על פי הסכם הביטוח. דמי הביטוח יכולים להיקרא גם פרמיה.

פיצוי מול שיפוי – שיפוי הוא  החזר כספי על הוצאות ישירות של המבוטח, כמו החזר על תרופות שנקנו בהינתן הקבלה על הרכישה. פיצוי נועד לפצות את המבוטח, ללא קשר להוצאותיו הישירות. לרוב מדובר בסכום פיצוי הקבוע מראש בפוליסה. 

תגמולי ביטוח – או במילים אחרות, פיצויים. אלו הכספים שצריך המבטח/חברת הביטוח לשלם למבוטח בעת הצורך, בהתאם להסכם הביטוח.

מוטב – המוטב הוא מי שהמבוטח מגדיר בהסכם. זה יכול להיות המבוטח עצמו, אך באותה מידה, זה יכול להיות גם מישהו אחר.

תגמולי ביטוח – מטרתם לשפות את המבוטח בשל הפסד שקרה לו כתוצאה ממקרה ביטוח. הכוונה בשיפוי הוא לפצות את המבוטח עד לגובה ההפסד שלו במקסימום. ניתן להגדיר את גובה הפיצוי מראש.

מקרה ביטוח – או גם אירוע ביטוח, זהו אירוע הנכלל בהסכם הביטוח, שבגינו משלם המבטח (חברת הביטוח) תגמולי ביטוח למבוטח.

כיסוי ביטוחי – מספק ביטוח מפני נזקים לרכוש, אבדן כושר עבודה, או פטירה ,ומבטיח לחוסך, ושאיריו קצבה חודשית, או מענק חד פעמי.

תקופת אכשרה – פרק זמן המתחיל ביום רכישת פוליסת ביטוח, ובמהלכו המבוטח משלם את דמי הביטוח (פרמיה) אך לא זכאי לממש את זכויות הפוליסה עבור מקרה שאירע במהלך אותה תקופה, או שהיקף הכיסוי הביטוחי בתקופת האכשרה, קטן יותר.

פנסיה – הנה תשלום חודשי קבוע המשולם לעובדים שכירים בגין תקופת עבודתם אצל מעסיק ציבורי או פרטי, או "אנונה" (גמלה חודשית) המשולמת לעובדים עצמאים ולאנשים אחרים בגין תשלומיהם לקרן פנסיה.

גלילה לראש העמוד
מתאים לך לקבל 3 הצעות לביטוח?
eyes2.gif

כאן משאירים את פרטי הקשר 

דילוג לתוכן